ការជក់បារីបណ្តាលអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់ភ្នែក


ការជក់បារីបណ្តាលអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់ភ្នែក

ការជក់បារីបណ្តាលអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកជាច្រើនដូចជា : អាចវិវត្តន៍ទៅជាជំងឺភ្នែកទ្បើងបាយ គំហើញចុះខ្សោយ ធ្វើអោយកើតទៅជាជំងឺភ្នែកស្ងួតហើយក៍អាចវិវត្តន៍ទៅជាជំងឺរលាកស្រទាប់បាតភ្នែកដែលវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ស្រទាប់កណ្តាលនៃភ្នែក។
🔘“រាល់បញ្ហាភ្នែករបស់លោកអ្នកជាកាតព្វកិច្ច របស់ពួកយើង”
———————————————————
📆 សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត និងការណាត់ជួប៖
📞 លេខទូរស័ព្ទ: 𝟎𝟖𝟗 𝟖𝟖𝟖 𝟏𝟐𝟏 – 𝟎𝟖𝟖 𝟐𝟖𝟖 𝟔𝟖𝟖𝟖 | Chinese: 𝟎𝟖𝟗 𝟔𝟑𝟖 𝟔𝟑𝟖
⏰ ម៉ោងបំរើសេវាកម្ម៖ 08:30 ព្រឹក – 05:30 ល្ងាច (រៀងរាល់ថ្ងៃ)
🏠 អាស័យដ្ឋានៈ #B20-090, ផ្លូវកោះពេជ្រ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ