អំពីយើង

រាល់ការព្រួយបារម្មណ៌ពីបញ្ហាភ្នែករបស់អ្នកជាកតព្វកិច្ចរបស់យើង

មន្ទីរព្យាបាលភ្នែក ហូ​ សេង ភ្នំពេញ គឺជាមន្ទីរព្យាបាលភ្នែកដែលមានស្តង់ដារជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ផ្នែកភ្នែកជាយូរឆ្នាំមកពីទីក្រុង សៀង​ហៃ ប្រទេសចិន ហើយយើងក៏មានបំពាក់នូវម៉ាស៊ីនដែលទំនើបៗ ជាមួយនឹងស្តង់ដារខ្ពស់សំរាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យក្នុងការវះកាត់ភ្នែកនិងប្រកបដោយផាសុខភាពដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកជំងឺ។រាល់បញ្ហាសុខភាពភ្នែក​ របស់អ្នកជំងឺទាំងអស់គឺជាកង្វល់របស់ពួកយើង ។

សេវាកម្ម

យើងផ្តល់ជូនសេវាកម្មល្អបំផុត

ផ្នែកឯកទេសភ្នែកកុមារ

អាគារពិសេស​សម្រាប់ផ្នែកឯកទេសជំងឺ​ភ្នែកកុមារ ផ្តល់ការព្យាបាលជំងឺ​ភ្នែកលើកុមារប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពតាមបែបវេជ្ជសាស្រ្ត​

អានបន្ត

ជំងឺភ្នែកឡើងបាយ (Cataract)

ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាល ជំងឺភ្នែកឡើងបាយពីកំណើត និង ជំងឺភ្នែកឡើងបាយលើមនុស្សវ័យចំណាស់

អានបន្ត

វេជ្ជសាស្ត្រ Refraction និង Optometrist

ពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ(Autorefraction)  និង ការពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់បន្ថែមពីចក្ខុមាត្រការី (Subjective refraction )

អានបន្ត

ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍

មន្ទីរព្យាបាលភ្នែកហូសេង ភ្នំពេញ

យើងផ្តល់នូវការព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺដោយ យកចិត្តទុកដាក់បំផុត ដោយផ្តោតលើផ្នត់គំនិតមួយ គឺ​ បញ្ហាភ្នែក របស់អ្នកជំងឺ ក៏ដូចជាបញ្ហាភ្នែករបស់ខ្លួន និង ទុកអ្នកជំងឺដូចជាគ្រួសារតែមួយ