ការព្យាបាលភ្នែកម្ញ៉ូបដោយគ្មានការវះកាត់


ការព្យាបាលភ្នែកម្ញ៉ូបដោយគ្មានការវះកាត់

មន្ទីរព្យាបាលភ្នែកហូសេងភ្នំពេញ៖លែងជាបញ្ហាទៀតហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានភ្នែកម្ញ៉ូបហើយមិនចង់ពាក់វ៉ែនតា ព្រោះមានអារម្មណ៍ថារំខានច្រើនធ្វើឲ្យឈឺច្រមុះឬមានស្នាមអាក្រក់មើល។

យើងខ្ញុំសូមណែនាំជាមួយការព្យាបាលដោយគ្មានការវះកាត់ គ្មានផលរំខានក្នុងការប្រើប្រាស់ ជាមួយOrtho K Lens ដោយគ្រាន់តែពាក់នៅពេលយប់ពេលគេង(៦ទៅ៨ម៉ោង)ក្រោយភ្ញាក់ឡើងភ្នែករបស់លោកអ្នក អាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់​ និងលែងត្រូវការពាក់វ៉ែនតាទៀតហើយ”

តើ Ortho-K lens សាកសម្យសម្រាប់អ្នកណា?

  • អ្នកមិនចង់ពាក់វ៉ែនតាពេលថ្ងៃ
  • កុមារដែលចាប់ផ្តើមមានភ្នែកម្ញូ៉បទីជិត
  • អ្នកវ័យក្មេងពេកមិនអាចបាញ់ឡាស៊ែ
  • អ្នកចូលចិត្តលេងកីឡា និងហែលទឹក
  • អ្នកចង់បានជំរើសដែលមានតំលៃថោកជាងបាញ់ឡាស៊ែ
  • អ្នកចង់បានជម្រើស មិនប្រើការវះកាត់។

តើ Ortho-K lens មានតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេច?

-Euclid Ortho-K Lens standard មួយគូរ តម្លៃ $ 1,500

-Euclud Ortho-K Lens design មួយគូរ តម្លៃ $ 1,680

-Alpha Ortho-K Lens standard មួយគូរ តម្លៃ $1,800

-Alpha Ortho-K Lens toric design មួយគូរ តម្លៃ $2,000

សុពលភាពរយះពេល 1.5- 2 ឆ្នាំ

(Euclid Product From American 🇺🇸 )

( Alpha Product from Japan 🇯🇵

តម្លៃកញ្ចប់Ortho-K Lens រួមបញ្ចូលទាំង: ថ្លៃមកពិនិត្យមុនពេលប្រើ និង (ការពិនិត្យឡើងវិញក្រោយពីដាក់កញ្ចក់ភ្នែករួចជាទូទៅគឺ១ថ្ងៃ  ១សប្តាហ៍ ១៥ថ្ងៃ  ១ខែ, ២ខែនិង ៣ខែ បន្ទាប់ពីនោះគឺពិនិត្យរៀងរាល់៣ខែម្តង ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលអ្នកត្រូវតែឈប់ពាក់វារួចមកមន្ទីរព្យាបាលដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញ) មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃថ្នាំថែទាំទេ។ ម៉្យាងវិញទៀតយើងនឹងស្នើសុំឱ្យឪពុកម្តាយរបស់អ្នកជំងឺក្រោមអាយុ១៨ និង អ្នកជំងឺចុះហត្ថលេខាលើលិខិតទទួលខុសត្រូវនិង ចំនុចដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត បងប្អូនអាចខល ទំនាក់ទំនង

លេខទូរស័ព្ទ: Khmer: 089 888 121 – 088 288 6888 | Chinese: 089 638 638

Email: info@housheng.com.kh

Address: #B2-090, Street Diamond Island (Koh Pich), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Google Maps: https://g.page/houshengphnompenh