គួរជ្រើសរើស វ៉ែនតា ទំរង់បែបណាទើបសាកសម្យជាមួយមុខរបស់ខ្លួន


គួរជ្រើសរើស វ៉ែនតា ទំរង់បែបណាទើបសាកសម្យជាមួយមុខរបស់ខ្លួន

សព្វថ្ងៃនេះការពាក់វ៉ែនតាគឺមានចំពោះគ្រប់វ័យ​ មិនថា​ ចាស់​ ក្មេង មនុស្សពេញវ័យ សិស្សានុសិស្ស​ ទាំងជាវ៉ែនតាស្ទាយធម្មតា ជាវ៉ែនតាម្ញ៉ូប ជាវ៉ែនតាការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ ដូចេ្នះការពាក់វ៉ែនតាជាការពេញនិយមមួយនាពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុងនោះការជ្រើសរើសវ៉ែនតាមកប្រើប្រាស់មិនមែនតាមតែចិត្តខ្លួនស្រលាញ់តែមួយមុខនោះទេគឺតម្រូវអោយមានការជ្រើសរើសទៅតាមទំរង់មុខរបស់លោកអ្នកផងដែរ។

យើងម្នាក់ៗកើតមកមានទំរង់មុខមិនដូចគ្នាទេ ដូច្នេះការជ្រើសរើសនៃប្រភេទវ៉ែនតាក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយដែរ ដើម្បីនៅពេលដែលលោកអ្នកពាក់ទៅសាកសមទៅតាមទំរង់មុខរបស់លោកអ្នក។

ជឿអត់……ថាការប្រើបប្រាស់វ៉ែនតាបានត្រឹមត្រូវតាមទំរង់មុខរបស់យើងនោះក៏ជាការលើករាសី លើកហុងស៊ុយលោកអ្នកមួយផ្នែកដែរ ——- ម៉ោះៗ……..ខ្ញុំប្រាប់

ខាងក្រោមនេះយើងហ្នឹងបង្ហាញអំពីការជ្រើសរើសប្រភេទនៃវ៉ែនតាអោយបានត្រឺមត្រូវទៅតាមទំរង់មុខនិមួយៗ :

1​​​ ទំរង់មុខរាងបេះដូង​

សំរាប់លោកអ្នកដែលមានទំរង់មុខបែបនេះគួរជ្រើសរើសប្រភេទវ៉ែនតាដែលមានរាង​ចតុកោណ មូល និង ធរណីមាត្រ​ ។

ជៀសវាងការជ្រើសរើសប្រភេទដែលមានរាង ការ៉េ ប្រភេទដែលមានតែគែមខាងលើ និង​ប្រភេទរាងពងក្រពើ។

 

 

 

 

 

2 ទំរង់មុខរាងមូល​

សំរាប់លោកអ្នកដែលមានទំរង់មុខបែបនេះគួរជ្រើសរើសប្រភេទវ៉ែនតាដែលមានរាង​ ចតុកោណ ការ៉េ និង មូល ។

ជៀសវាងការជ្រើសរើសប្រភេទដែលមានរាង តូចៗ ​ប្រភេទរាងពងក្រពើ​ និងប្រភេទដែលមានតែគែមខាងលើ ។

 

 

 

 

 

 

 

3 ទំរង់មុខរាងគ្រាប់ពេជ្រ​

សំរាប់លោកអ្នកដែលមានទំរង់មុខបែបនេះគួរជ្រើសរើសប្រភេទវ៉ែនតាដែលមានរាង​ពងក្រពើ រាង​ភ្នែកឆ្មា និង រាងមូល ។

ជៀសវាងការជ្រើសរើសប្រភេទដែលមានរាង​​​ ចតុកោណ និង​ការ៉េ។

 

 

 

 

 

4 ទំរង់មុខរាងការ៉េបួនជ្រុង​

សំរាប់លោកអ្នកដែលមានទំរង់មុខបែបនេះគួរជ្រើសរើសប្រភេទវ៉ែនតាដែលមានតែគែមខាងលើ ​ រាង​ភ្នែកឆ្មា និង រាងមូល ។

ជៀសវាងការជ្រើសរើសប្រភេទដែលមានរាង ចតុកោណ ។

 

 

 

 

 

5 ទំរង់មុខរាងផ្លែភា

សំរាប់លោកអ្នកដែលមានទំរង់មុខបែបនេះគួរជ្រើសរើសប្រភេទវ៉ែនតាដែលមានតែគែមខាងលើ ​ រាង​ពងក្រពើ និង ប្រភេទគែមខាងលើជាប់គ្នា

ជៀសវាងការជ្រើសរើសប្រភេទដែលមានរាង ចតុកោណ​ មូល និង ពងក្រពើ ។

 

 

 

 

 

6 ទំរង់មុខរាងពងក្រពើ

សំរាប់លោកអ្នកដែលមានទំរង់មុខបែបនេះគួរជ្រើសរើសប្រភេទវ៉ែនតាដែលមានរាង​​ ចតុកោណ ​ ការ៉េ និង ប្រភេទគែមខាងលើជាប់គ្នា ។

ជៀសវាងការជ្រើសរើសប្រភេទដែលមានរាង ចតុកោណ​ មូល និង ប្រភេទវ៉ែនតាមូលធំៗ ។

រៀបរៀងដោយ : Kong Somaly