តើថ្នាំបន្តក់ពិតជាអាចអោយកន្ទុយថ្លែន ជាដាច់ រឺយ៉ាងណា ?


តើថ្នាំបន្តក់ពិតជាអាចអោយកន្ទុយថ្លែន ជាដាច់ រឺយ៉ាងណា ?

ការយល់ដឹងអំពីជំងឺភ្នែកដុះកន្ទុយថ្លែន តើថ្នាំបន្តក់ពិតជាអាចអោយកន្ទុយថ្លែនជាដាច់ រឺយ៉ាងណា ? តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារ និង ព្យាបាលពីបញ្ហាភ្នែក កន្ទុយថ្លែន ?

  • ជំងឺ ភ្នែកដុះកន្ទុយថ្លែន

ជំងឺដុះកន្ទុយថ្លែនជាការដុះលូតលាស់ខុសធម្មតារបស់ភ្នាសពណ៌ ស នៃភ្នែកមកលើកញ្ចក់ភ្នែកដែលអាចកើតឡើងមួយ ឬ ពីរ  ក្នុងភ្នែកម្ខាង ឬ  ក្នុងភ្នែកទាំងសងខាង។

  • តើជំងឺនេះអាចវិវឌ្ឍន៍ទៅជាយ៉ាងណា?

បើសិនជាគ្មានការព្យាបាលជំងឺនេះអាចប្រឈមមុខនឹង  ការវិវឌ្ឍន៍ទៅមុខដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុះកាន់តែធំភ្នែកកាន់តែក្រហម និងកាន់តែផ្ដល់ភាពលំបាកដល់គ្រូពេទ្យក្នុងការវះកាត់ព្រមទាំង

ប្រឈមមុខនឹង លទ្ធផលមិនល្អក្រោយការវះកាត់បើសិនជាកន្ទុយថ្លែនមានភាពធំជ្រុល។ ករណីកន្ទុយថ្លែនមានទំហំធំ ឬដុះបាំងមកលើប្រស្រីភ្នែក វានឹងបង្កជាការប៉ះពាល់ដល់ការមើលឃើញ។

បញ្ជាក់៖ ” គ្មានថ្នាំបន្តក់ណាអាចព្យាបាលភ្នែកដុះកន្ទុយថ្លែនបានឡើយ

  • មូលហេតុនៃជំងឺ ភ្នែកដុះកន្ទុយថ្លែន ៖

ជំងឺនេះកើតឡើងដោយសារកាំរស្មី UV របស់ព្រះអាទិត្យ ធូលី និង កំដៅដែលបានជះមកលើភ្នែកក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងមួយ។

  • មានផលប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកដូចជា​ ៖

ជំងឺភ្នែកដុះកន្ទុយថ្លែន ផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់ភ្នែក ដូចជា ក្រហម រកាំភ្នែក ស្រវាំងភ្នែកនិង​ ងងឹតភ្នែកបាន ។ វា ចែកចេញ ជា ៣ ដំណាក់កាល ៖

ដំណាក់កាលទី ១ : កន្ទុយថ្លែនដុះ ចូលកញ្ចក់ភ្នែក តិចជាង ២ មីលីម៉ែត្រ

ដំណាក់កាលទី ២ : កន្ទុយថ្លែនដុះចូលកញ្ចក់ភ្នែក លើស ២ មីលីម៉ែត្រ

ដំណាក់កាលទី ៣ : កន្ទុយថ្លែនដុះចូល បាំងលើកូនក្រមុំភ្នែក ជាមូលហេតុ​អោយងងឹតតែម្តង។

មន្ទីរព្យាបាលភ្នែក ហូសេង ភ្នំពេញ មាននូវការពិនិត្យដោយ ឥតគិតថ្លៃ

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត បងប្អូនអាចខល ទំនាក់ទំនង

លេខទូរស័ព្ទ: 023 902010 | 089 638 638

Email: info@housheng.com.kh

Address: #B2-090, Street Diamond Island (Koh Pich), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Google Maps: https://g.page/houshengphnompenh