តើការពិនិត្យភ្នែកចុងក្រោយរបស់អ្នកនៅពេលណា?


តើការពិនិត្យភ្នែកចុងក្រោយរបស់អ្នកនៅពេលណា?

ការ​ពិនិត្យ​ភ្នែក​ជា​ទៀង​ទាត់​មាន​សារៈ​សំខាន់​សម្រាប់​ការ​រក​ឃើញ​ជំងឺផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើង​ទាន់​ពេល។
ប្រសិនបើរកឃើញទាន់ពេលវេលា រាល់បញ្ហាអាចព្យាបាលបានជោគជ័យ ដោយជួយឲ្យសុខភាពភ្នែករបស់អ្នកបានប្រសើរ។អ្នក​គួរ​កំណត់​ពេល​ពិនិត្យ​ភ្នែក​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ ជាពិសេសសំរាប់​អ្នក​ពាក់​វ៉ែនតាម៉្ញូប។
American Academy of Ophthalmology ណែនាំថា មនុស្សពេញវ័យគ្រប់រូបត្រូវធ្វើការពិនិត្យភ្នែកជាប្រចាំឆ្នាំនៅអាយុ 40 ឆ្នាំ។
គួរតែត្រូវបានធ្វើការណាត់ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសប្រសិនបើអ្នកទទួលរងនូវភាពមិនស្រួលក្នុងភ្នែកដោយប្រការណាមួយ។
ដូចជាបញ្ហារភ្នែកស្ងួត ឬភាពមិនស្រួលនៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នក។ កត្តាអាយុ, ប្រវត្តិសុខភាពគ្រួសារ និងបញ្ហាភ្នែកផ្ទាល់ខ្លួន
កត្តាទាំងអស់នេះត្រូវបានកំណត់ឲ្យអ្នកត្រូវការការពិនិត្យភ្នែកឲ្យញឹកញាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ត្រូវកត់សម្គាល់ដោយប្រាដកជាពិសេសអំពីបញ្ហានៃការមើលឃើញ ឬភាពមិនស្រួលក្នុងភ្នែកដែលអាចកើតមាន។
ទោះបីជាបញ្ហាភ្នែករបស់អ្នកហាក់ដូចជាតូចក៏ដោយ វាអាចបង្ករទៅដល់បញ្ហាធំជាងនេះ។
រៀបចំកាលវិភាគពិនិត្យភ្នែកជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសនិងស្វែងយល់បន្ថែម ដើម្បីថែរក្សាភ្នែករបស់អ្នកឱ្យមានសុខភាពល្អ។

#dryeye #eyediscomfort #eyeexam
📆 សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត និងការណាត់ជួប៖
📞 លេខទូរស័ព្ទ: 089 888 121 – 088 288 6888 | Chinese: 089 638 638
⏰ ម៉ោងបំរើសេវាកម្ម៖ 08:30 ព្រឹក – 05:30 ល្ងាច (រៀងរាល់ថ្ងៃ)
🏠 អាស័យដ្ឋានៈ​ #B20-090, ផ្លូវកោះពេជ្រ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ
⏬ Telegram: https://t.me/houshengeyeclinic
🌐 www.housheng.com.kh
📍 https://bit.ly/3kIGZBC