ថ្នាំស្តេរ៉ូអុី​ត មានផលប៉ះពាល់ ដល់ភ្នែកដែរ ឬទេ?


ថ្នាំស្តេរ៉ូអុី​ត មានផលប៉ះពាល់ ដល់ភ្នែកដែរ ឬទេ?

ថ្នាំស្តេរ៉ូអុី​តគឺជាថ្នាំមួយប្រភេទដែលត្រូវបានគ្រូពេទ្យចេញវេជ្ជបញ្ជាអោយអ្នកជំងឺប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺ។ថ្នាំស្តេរ៉ូអុី​តជាថ្នាំដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការព្យាបាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះជំងឺអូតូអ៊ីមម្ញូនមួយចំនួន(Autoimmunes)និងជំងឺរលាកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

រូបភាពបង្ហាញ

 

ទោះបីជាវាមានប្រសិទ្ធភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងការព្យាបាលជំងឺក៏ដោយ​ ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ថ្ថ្នាំស្តេរ៉ូអុី​តក៏អាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើន​ ​ដែលក្នុងចំណោមផលប៉ះពាល់ទាំងនោះក៏មានរាប់បញ្ចូលទាំងផលប៉ះពាល់ទៅលើភ្នែកផងដែរ។

រូបភាពបង្ហាញ

ផលប៉ះពាល់សំខាន់បំផុតរបស់ថ្នាំពួកស្តេរ៉ូអុី​តទៅលើភ្នែកគឺជំងឺដក់ទឹកក្នុងភ្នែកនិងជំងឺភ្នែកឡើងបាយ​ ដែលគេអោយឈ្មោះថាជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកដោយសារប្រើថ្ថ្នាំស្តេរ៉ូអុី​ត(Steroid Induced Glaucoma)។

រៀបរៀងដោយ៖ ប៉ែន​ មុន្នី

“ មន្ទីរព្យាបាលភ្នែក ហូសេង ភ្នំពេញ ” មាននូវការពិនិត្យដោយ ឥតគិតថ្លៃ

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត បងប្អូនអាចខល ទំនាក់ទំនង

លេខទូរស័ព្ទ: 023 902010 | 089 638 638

Email: info@housheng.com.kh

Address: #B2-090, Street Diamond Island (Koh Pich), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Google Maps: https://g.page/houshengphnompenh