កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៤៦ នៃសមាគមគ្រូពេទ្យផ្នែកភ្នែកកុមារប្រចាំប្រទេសជប៉ុន(Japan Association of Pediatric Ophthalmology,JAPO)


កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៤៦ នៃសមាគមគ្រូពេទ្យផ្នែកភ្នែកកុមារប្រចាំប្រទេសជប៉ុន(Japan Association of Pediatric Ophthalmology,JAPO)

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៤៦ នៃសមាគមគ្រូពេទ្យផ្នែកភ្នែកកុមារប្រចាំប្រទេសជប៉ុន(Japan Association of Pediatric Ophthalmology,JAPO)ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១។​ លោកសាស្រ្តាចារ្យ Zhao Peiquan  ត្រូវបានអញ្ជើញជាពិសេសដោយលោកសាស្រ្តាចារ្យ Shunji Kusaka និងសាស្រ្តាចារ្យ Hiroyuki Kondo ដែលជាអ្នកជំនាញជំងឺស្រទាប់បាតភ្នែកកុមារនៅប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ។

នៅសន្និសីទស្តីពីជំងឺបាតភ្នែកកុមារនៅថ្ងៃទី៤ខែមិថុនា វេជ្ជបណ្ឌិត Morimoto ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកភ្នែកជនជាតិជប៉ុនមកពីសាកលវិទ្យាល័យអូសាកាបានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់ជាលើកដំបូងក្នុង Management of Pediatric Refractory Retinal Disease។​ ក្រោយមកទៀតសាស្រ្តាចារ្យ Zhao Peiquan បានសង្ខេបនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់ជាមួយករណីនៃការវះកាត់ភ្ជាប់ស្រទាប់បាតភ្នែកដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ familial exudative vitreoretinopathy (FEVR)។ ក្នុងដំណាក់កាល FEVR 3A រឺ 4A ហើយ PVR មិនលើសពីកំរិត C, គួបផ្សំនឹង Extensive retinal tears and degeneration areas, ធ្វើការវះកាត់ Scleral encircling operation+cryocoagulation, ការវះកាត់លើកដំបូងទទួលបានការជោគជ័យខ្ពស់រហូតដល់ 91.67%។ ក្នុងចំណោមភ្នែកទាំង 24 ដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការសិក្សានេះ, ភ្នែកចំនួន ១៩ ដែលទទួលបានគំហើញល្អជាងមុន, logMAR មុនវះ ១,០៨ ± ០,៨៦ កើនឡើងដល់ ០.៥០ ± ០.៤៣ ។ លោកសាស្រ្តាចារ្យZhao បានទទួលការវាយតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើការធ្វើបទបង្ហាញរបស់គាត់ ពីលោកគ្រូ Hayashi ដែលជាសាស្រ្តាចារ្យនៅប្រទេសជប៉ុន ។

លោកសាស្រ្តាចារ្យ Zhao Peiquan នៅថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនាក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិតាមអនឡាញមួយទៀតស្តីពីការឆាប់កើតមានជំងឺនៅលើស្រទាប់បាតភ្នែក (ROP) ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសាស្រ្តាចារ្យMary Elizabeth Hartnett (Pediatric Retina ជាអ្នកនិពន្ធនៃការបោះពុម្ពលើកទី ៣) នៃមជ្ឈមណ្ឌលភ្នែក Moran ដែលជាអ្នកជំនាញជំងឺស្រទាប់បាតភ្នែកកុមារជនជាតិអាមេរិកាំងបានបកស្រាយការយល់ស្របរបស់អ្នកជំនាញលើការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិនៃROP 3 (ICROP3) ហើយសាស្រ្តាចារ្យKusaka ក៍បានធ្វើការវាយតម្លៃ។

ICROP3គឺជាខ្លឹមសារដែលចេញចុងក្រោយបំផុតនៃគណៈកម្មាធិការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់អន្ដរជាតិROP។​ ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនេះសាស្ត្រាចារ្យ Zhao Peiquan បានចូលរួមក្នុងដំណើរការទាំងមូលនៃការឯកភាពគ្នាថ្មីត្រូវបានទទួលយកដោយOphthalmology ហើយនឹងត្រូវចេញផ្សាយជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

ក្រុមអ្នកជំនាញក៏បានចាប់ផ្តើមការពិភាក្សាលើប្រធានបទ Worldwide updates on ROP treatment។​ ការផ្តោតលើការពិភាក្សាជុំវិញពិភពលោកអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការព្យាបាល ROP ប្រឆាំងនឹង VEGF, ការពិភាក្សាអំពីផែនការព្យាបាលជម្រើសដំបូងនិងផែនការតាមដានផ្ទាល់ខ្លួន។

លោកសាស្ត្រាចារ្យ Zhao Peiquan បានស្នើចេញថ្នាំប្រឆាំង VEGF សម្រាប់ជំងឺ ROP នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លូនដែលសាកសមនិងការព្យាបាលជំងឺ, ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលរបស់វាគឺច្បាស់លាស់ ហើយវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។ ថ្នាំប្រឆាំង VEGF អាចត្រូវបានណែនាំអោយប្រើជាវិធីព្យាបាលជម្រើសដំបូងគេលើកុមារដោយគ្មានការប៉ះទង្គិចលើផ្ទៃថ្លានិងស្រទាប់បាតភ្នែក, ប៉ុន្តែផែនការតាមដានផ្ទាល់ខ្លួនគួរតែត្រូវបានរៀបចំទៅតាមលក្ខណៈនៃថ្នាំ។