តើកុមារចាំបាច់ត្រូវមានការពិនិត្យភ្នែក ដែរឬទេ?


តើកុមារចាំបាច់ត្រូវមានការពិនិត្យភ្នែក ដែរឬទេ?

កុមារតែងតែសន្មតថាចក្ខុវិស័យអ្វីក៏ដោយដែលពួកគេមានគឺជារឿងធម្មតា។ពួកគេកម្រត្អូញត្អែរអំពីបញ្ហាភ្នែករបស់ខ្លួនឡើយ ពីព្រោះពួកគេមិនមានការជំនួយដើម្បីប្រៀបធៀបវាជាមួយទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការមានចក្ខុវិស័យមិនល្អអាចរារាំងការរៀនសូត្រនិងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកគេនិងប៉ះពាល់ដល់ការទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារដទៃទៀត។ នេះហើយជាមូលហេតុសំខាន់ដែលឪពុកម្តាយត្រូវដឹងពីសញ្ញានិងរោគសញ្ញាបង្ហាញពីកុមារដែលទទួលរងពីបញ្ហាភ្នែក។

កំរិតទាបឬចំនួននៃកំហុសកំណុំរូបភាព គឺជារឿងធម្មតាក្នុងចំណោមកុមារ។ទោះយ៉ាងណាពួកគេអាចងាយនឹងមានបញ្ហាភ្នែកផ្សេងទៀតដូចជាភ្នែកខ្ជិល(ខួរក្បាលព្រងើយកន្តើយចំពោះរូបភាពពីភ្នែក)ដែលអាចបណ្តាលមកពីកំហុសឆ្គងខ្ពស់។

ប្រាកដណាស់កុមារគ្រប់រូបគឺចាំបាច់ត្រូវទទួលការពិនិត្យភ្នែកជាប្រចាំ ” ប្រសិនបើកុមារមិនត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានបញ្ហាភ្នែកទេ ការត្រួតពិនិត្យភ្នែកជាប្រចាំអាចត្រូវបានធ្វើឡើងរៀងរាល់៦ខែម្តង។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលមានបញ្ហាភ្នែកស្រាប់និងអ្នកដែលកើតមិនគ្រប់ខែមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការវិវឌ្ឍន៍ ឬមានបញ្ហាភ្នែកគួរតែឆ្លងកាត់ការពិនិត្យអាស្រ័យលើការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតភ្នែកកុមារ។

“ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាកូនរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាភ្នែកសូមនាំពួកគេទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងជំងឺកុមារ បញ្ហាភ្នែករបស់កូនអ្នកឆាប់ត្រូវបានរកឃើញ។ វាជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការមើលមិនឃើញជារៀងរហូត” ។

“ មន្ទីរព្យាបាលភ្នែក ហូសេង ភ្នំពេញ ” មាននូវការពិនិត្យដោយ ឥតគិតថ្លៃ