សញ្ញា ៨យ៉ាង បង្ហាញថាគួរប្រើវ៉ែនតា


សញ្ញា ៨យ៉ាង បង្ហាញថាគួរប្រើវ៉ែនតា

សញ្ញា ៨យ៉ាង បង្ហាញថាគួរប្រើវ៉ែនតាហើយ
◾️ ឈឺក្បាលញឹកញាប់
◾️ គំហើញមិនច្បាស់
◾️ ការមើលឃើញមិនច្បាស់ទាំងជិត ទាំងឆាយ
◾️ ការមើលឃើញបែកព្រាល
◾️ ពិបាកមើលនៅពេលយប់
◾️ ភ្នែកមានបញ្ហាឧស្សាហ៏អស់កម្លាំង
◾️ ពិបាកមើលក្នុងពេលធ្វើការ ឬរៀនសូត្រ
◾️ ភ្នែកចាញ់ពន្លឺ
🔘“រាល់បញ្ហាភ្នែករបស់លោកអ្នកជាកាតព្វកិច្ច របស់ពួកយើង”
———————————————————
📆 សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត និងការណាត់ជួប៖
📞 លេខទូរស័ព្ទ: 𝟎𝟖𝟗 𝟖𝟖𝟖 𝟏𝟐𝟏 – 𝟎𝟖𝟖 𝟐𝟖𝟖 𝟔𝟖𝟖𝟖 | Chinese: 𝟎𝟖𝟗 𝟔𝟑𝟖 𝟔𝟑𝟖
⏰ មោ៉ងបំរើសេវាកម្ម៖ 08:30 ព្រឹក – 05:30 ល្ងាច (រៀងរាល់ថ្ងៃ)
🏠 អាស័យដ្ឋានៈ #B20-090, ផ្លូវកោះពេជ្រ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ