សេវាកម្ម

ផ្នែកឯកទេសភ្នែកកុមារ

ផ្តល់ការព្យាបាលជំងឺ​ភ្នែកលើកុមារប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពតាមបែបវេជ្ជសាស្រ្ត

អានបន្ត

ការដាក់កញ្ចក់ភ្នែកសប្បនិម្មិត ICL

ប្រភេទលែនទន់សិប្បនិម្មិតដែលត្រូវបានគេប្រើទៅលើអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាកំហុសកំណុំរូបភាព

អានបន្ត

Refraction និង Optometrist

ពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីន ស្វ័យប្រវត្តិ និង ការពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់បន្ថែមពីចក្ខុមាត្រការី

អានបន្ត

ជំងឺភ្នែកឡើងបាយ

ជំងឺភ្នែកឡើងបាយគឺជាជំងឺមួយដែលជះ
ឥទ្ធិពលដល់ចក្ខុវិស័យដោយសារភាព…

អានបន្ត

ជំងឺ Vitreous និង រេទីណា

ការវះកាត់Vitreous និង រ៉េទីណាតាមរយះប្រព័ន្ធ​ម៉ាស៊ីន​វះកាត់អេឡិច​ត្រូនិច​ដោយមិន​ប៉ះពាល់…​

អានបន្ត

Orbit និង eyelid

អនុវត្តន៍​ការ​ធ្វើរោគ​វិនិច្ឆ័យ​​ និងព្យាបាល​លើជំងឺ​ ប្រឡង់ភ្នែក​(Orbit) និង​ត្របកភ្នែក

អានបន្ត