ការដាក់កញ្ចក់ភ្នែកសប្បនិម្មិត ICL

ការដាក់កញ្ចក់ភ្នែកសប្បនិម្មិត ICL

ICL intraocular lens គឺជាប្រភេទលែនទន់សិប្បនិម្មិតដែលត្រូវបានគេ ប្រើទៅលើអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាកំហុសកំណុំរូបភាព ឬម្ញ៉ូបខ្ពស់ (​ high degree refractive error ) ឬ អ្នកជំងឺមិនអាចធ្វើការវះកាត់ឬបាញ់កាំរស្មី លើកញ្ចក់ភ្នែកបាន​ (Patient contraindicated in refractive surgery ) ។

វាជា​ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាទំនើប​ថ្មីមួយ​នាសម័យបច្ចុប្បន្នក្នុងការកែតម្រូវ កំហុសកំណុំរូបភាព​តាមបែបវេជ្ជសាស្រ្ត ​ដែលវាអាចដាក់បញ្ចូល​ក្នុងផ្នែកខាង មុខនៃភ្នែក​ (Posterior Chamber phakic intraocular lens ) របស់មនុស្ស យ៉ាង​មានសុវត្ថិភាព​ ។​

វាមានកម្រាស់ត្រឹមតែ៥០មីក្រូមែត្រ​ ដែលស្តើងជាងស សៃសក់ទៅទៀត​ ។ ក្រោយការវះកាត់ អ្នកជំងឺអាចមើលឃើញច្បាស់ជាងការ ពាក់វ៉ែនតា​ ​​ ពាក់លែននៅលើកញ្ចក់ភ្នែក ឬ ការកែតម្រូវភ្នែកម្ញ៉ូបលើកញ្ចក់ភ្នែក តាមបែប​​ផ្សេងៗទៀត ​ ។